Výcvik ve facilitativní mediaci

Základní výcvik v mediaci

Chcete se stát mediátory v nejrozšířenějším mediačním přístupu v ČR? Uvažujete o zkouškách mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci a chcete mít výraznou šanci uspět? Pak pro Vás mají autoři jedné z nejpraktičtějších a nejvíce oceňovaných učebnic mediace Rukověť mediátora aneb co je nutné znát nejenom ke zkouškám mediátora (Wolters Kluwer, 2015) připravený výcvik ve facilitativní mediaci v rozsahu 100 hodin. Po jeho absolvování budete znát teoretická východiska mediace a budete mít základní mediační dovednosti, které tvoří platformu pro další profesní specializaci a rozvoj.

Především se s Vámi ve výcviku zaměříme na:

  • Porozumění teorii konfliktu ve facilitativní mediaci, cyklům konfliktu, jeho členění a fázím. Naučíte se konflikt analyzovat a přiřazovat k němu vhodné metody řešení.
  • Zásady a složky efektivní komunikace, komunikační techniky a jejich využití. Naučíte se používat základní i fakultativní komunikační techniky mediátora.
  • Mediační triangl (informace – emoce – proces), principy a fáze mediace. Naučíte se, podle čeho identifikovat, v jaké fázi mediace se strany nachází a jak plynule navazovat do dalších fází s využitím modelu mediačního trianglu.
  • Podrobný rozbor a nácvik práce s informačním rozměrem konfliktu. Naučíte využívat hypotézy mediátora, přechod od témat k pozicím, zájmům a předmětu jednání.
  • Možnosti zpracování emocí, kritiky a obviňování mezi stranami. Naučíte se identifikovat mocenskou nerovnováhu mezi stranami a techniky jejího vyvažování. Budete umět efektivně snížit napětí mezi stranami, aby byly schopné se přesunout od soupeření ke spolupráci
  • Proces mediace a jeho zvládání. Naučíte se, jak postupovat v prvním setkání se stranami, možnosti vyhodnocování procesu mediace.
  • Praktické nácviky v modelových situacích, které tvoří více než 60% výcviku.