Sebeřízení v konfliktu

akreditace u MPSV č. A2018/0640-SP/PC/VP

Max. počet účastníků – 18

Kurz je zaměřený na posílení sebereflektivní složky jednání v konfliktních situacích. Práce s klienty, práce v kolektivu a interdisciplinární spolupráce, které jsou nutné pro efektivní pomoc klientům a jejich rodinám (včetně jejich zapojení), přinášejí množství situací, které jsou potenciálně konfliktní. Každý profesionál musí být nejprve obeznámen s vlastními reakcemi na konfliktní situace a musí umět zvládnout především sám sebe, než začne pracovat v náročných situacích s druhými.

Východiskem pro zvládání konfliktních situací, v nichž je profesionál zapojen sám, je znát především své reakce, umět je ovládnout a případně změnit ještě předtím, než způsobí eskalaci konfliktu s druhými. Tento kurz se zaměřuje na schopnosti rozpoznání a analýzy konfliktních situací a umožňuje účastníkům identifikovat a vědomě využívat i rozvíjet strategie zvládání konfliktu na základě poznatků morálně-dialogických a sociálně psychologických věd.