Lego Serious Play

Co metoda LEGO SERIOUS PLAY™ (LSP) znamená?

Lego® Serious Play® (LSP) je certifikovaná projektivní metoda pro facilitované přemýšlení, komunikaci, tvorbu strategií a řešení problémů u organizací, týmů, komunit i jednotlivců. 

V oblasti teoretického ukotvení stojí LSP na výzkumech v oblasti rozvoje systémů a organizací, psychologie, neurověd, učení a stojí na myšlence „hand knowledge“ (poznání rukama). LSP bylo vyvinuto v polovině 90. let 20. století ve společnosti LEGO, která se ocitla v krizi a hledala cestu zpět na trh a k zákazníkům, kdy hledala novou vizi a strategii.

LSP je založena na výsledcích mnoha výzkumů, které dokázaly, že aktivní propojení mysli, zejména imaginace, a práci s rukama při zhmotňování svých představ pomocí 3D modelů, umožňuje lidem přicházet s kvalitnějšími řešeními.

Více o metodě a celém programu unikátního workshopu ke stažení zde.