Rodinná mediace

Chcete rozvíjet své mediační znalosti a dovednosti? Chcete se specializovat na rodinnou mediaci? Zajímají Vás možnosti a rozdíly v poskytování rodinné mediace podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci a podle zákona o zvláštních řízeních soudních? Rádi byste se orientovali v rozdílech ve fungování komerčních rodinných mediátorů a rodinných mediačních center?

Pak pro Vás mají dva nejzkušenější rodinní mediátoři ve střední Evropě navazující výcvik v rodinné mediaci. Po jeho skončení se budete orientovat v klíčových právních normách, důležitých pro rodinnou mediaci, budete rozumět procesům a jejich dynamice v systému rodiny, dokážete vymezit předmět rodinné mediace mezi ostatními oblastmi mezilidských konfliktů a dokážete vést proces rodinné mediace v každé z jeho specifických oblastí (péče a kontakty s dětmi, výživné a dělení majetku, konflikty mezi rodiči a dětmi a mediace se staršími). Budete vědět, jak funguje mocenská nerovnováha, a překonávání slepých uliček.

Především se s Vámi ve výcviku zaměříme na:

  • Právní rámec rodinné mediace, souvislosti mezi zákonem o mediaci, zákonem o zvláštních řízeních soudních a zákonem o sociálněprávní ochraně dětí. Naučíte se rozlišovat a nabízet služby rodinných mediátorů podle zaměření jednotlivých norem.
  • Právní a psychologický průběh rozpadu vztahu a rozvodu a jejich dopady na děti. Naučíte se pracovat s možnostmi péče o děti, které český právní systém nabízí a kreativně pracovat s pestrými možnostmi plánování kontaktů rodičů s dětmi.
  • Identifikování a využití zájmů a potřeb dětí. Naučíte se zaměřovat pozornost rodičů i mediace na potřeby dětí.
  • Emoce provázející rozpad rodiny a další rodinné konflikty. Naučíte se zvládat jejich projevy a využívat je konstruktivně k posunům v mediaci.
  • Vyjednávání ohledně výživného a dalších ekonomických otázek rodinných sporů. Naučíte se racionální a objektivizační techniky vhodné zejména pro řešení finančních a dalších otázek založených na počtech a přiřazování hodnoty.
  • Možnosti rodinné mediace v různých mediačních přístupech, především v evaluativním, facilitativním a transformativním.
  • Praktické nácviky v modelových situacích, které tvoří více než 60% výcviku.