Transformativní mediace

Transformativní mediace

Chcete se stát experty ve skutečně nedirektivní mediaci, kteří dokáží přizpůsobovat své působení a proces mediace potřebám stran? Chcete rozšířit své portfolio služeb mediátora o zcela odlišný mediační přístup? Vnímáte konflikty spíše jako krize v interakcích, než jako překážky v uspokojování zájmů? Stali jste se mediátory proto, abyste maximalizovali možnosti sebeurčení stran, pomáhali jim dělat jejich vlastní rozhodnutí, namísto jejich skrytého manipulování? Chcete se seznámit s historicky nejmladším mediačním přístupem, který se současně vrací ke kořenům mediace? Pak pro Vás mají dva v USA certifikovaní mediátoři (certifikace u ISCT – Institute for Study of Conflict Transformation) základní výcvik v transformativní mediaci.

Zaměříme se s Vámi především na:

  • Porozumění interakční konfliktní teorii. Naučíte se základním technikám nutným pro široké praktické využití relační teorie v řešení konfliktních situací.
  • Porozumění konceptům zmocnění (empowerment) a uznání (recognition). Naučíte se identifikovat destruktivní spirálu konfliktu a identifikovat příležitosti pro pomoc v přechodu ke konstruktivním interakcím mezi stranami.
  • Porozumění vztahu mezi motivací mediátora a jím užívaných nástrojů-intervencí. Naučíte se vyvažovat mezi možnostmi intervence ze strany mediátora a zachováním schopnosti stran dělat svá vlastní rozhodnutí.
  • Rozvoj dovednosti tzv. mikrozaměření na situaci tady a teď. Naučíte se usnadňovat a podporovat strany pomocí nedirektivních intervencí, které respektují schopnosti a dobrou víru klientů.
  • Praktické nácviky v modelových situacích, které tvoří více než 60% výcviku.