Naše služby

  • Transformativní mediace – akreditovaný výcvik, samostatné nácviky

  • Sebeřízení v konfliktu

  • Rodinná mediace

  • Výcvik ve facilitativní mediaci