Storno podmínky

Smluvní podmínky a storno podmínky:

  1. Závaznou přihlášku odešlete v odkazu Vypsané kurzy.
  2. Účast na kurzu Vám bude potvrzena do 3 dnů po přijetí úhrady ceny kurzu. Do kurzu budete zařazeni až po zaplacení celé částky. Vaše dotazy zodpovíme na telefonním čísle +420 604 44 22 94.
  3. Cenu kurzu uhraďte na účet č. 143850002/5500. Jako variabilní symbol uveďte datum svého narození ve formátu DDMMRR. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
  4. V případě, že budete požadovat fakturu, vyplňte v přihlášce přesné fakturační údaje.

Storno poplatky:

  1. Do 30 dní před začátkem výcviku (včetně) – vrácení uhrazeného kurzovného sníženého o 5 000 Kč (administrativní poplatek),
  2. Během 29 dní před začátkem kurzu – 100% storno poplatek.
  3. Pokud se nebudete moci kurzu zúčastnit, je třeba tuto informaci zaslat elektronicky v podepsané oscanované kopii na e-mail info@brainplay.cz.
  4. V případě zrušení tohoto kurzu Vám bude kurzovné vráceno v plné výši.