Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D.

Robin Brzobohatý získal doktorát na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v oboru Teorie práva. Dále je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie a andragogika a Cyrilometodějské teologické fakulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce. V minulosti pracoval jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, kde měl na starosti jak celý tým mediátorů, ale i vedení mediací nebo facilitování tzv. případových konferencí. Na počátku své kariéry pracoval jako terénní sociální pracovník ve Fondu ohrožených dětí, kde se také potkal s Lenkou a kde spolu založili své první mediační centrum. S více než 4 000 mediovanými kauzami patří k nejzkušenějším mediátorům v ČR. Je také certifikovaným mediátorem u ISCT v USA.

Robin byl spoluzakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Jako kmenový mediátor působí i v Mediačním a edukačním centru Brno. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči.

Jako lektor často působí v tuzemsku (např. pro Justiční akademii ČR) i v zahraničí, kde v minulosti vedl např. výcviky v mediaci pro dánskou advokátní komoru v Kodani nebo ruskou Ligu mediátorů v Petrohradu. V roce 2018 v rámci své stáže na Temple University ve Filadelfii (USA) vyučoval společně s prof. Josephem P. Folgerem předmět Third Party Conflict Intervention. Mezi lety 2014 – 2017 působil jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans. Od roku 2010 je odborným garantem sekce rodinných mediací v Evropském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení. Mediaci vyučuje na Právnických fakultách Karlovy Univerzity v Praze a Masarykovy Univerzity v Brně.   

Věnuje se rozvoji interdisciplinární spolupráce při práci s rodinami v rozpadu, dále pak rozvoji participačních práv dětí, zejména jejich možnostem zapojit se do rozhodování, jež se jich týká, dále se věnuje teorii a etice mediace. Je autorem mnoha odborných článků a publikací, včetně čtenáři oceňované publikace Rukověť mediátora, aneb co je nutné znát nejen ke zkoušce mediátora (Wolters Kluwer ČR).