Mgr. Robin Brzobohatý

fotka Mgr. Robina Brzobohatého

Mgr.
Robin
Brzobohatý


Robin je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie a andragogika a Cyrilometodějské teologické fakulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce. Aktuálně je doktorandem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru teoretické právní vědy, kde se věnuje výzkumu konceptů zmocnění a sebeurčení v mediaci a právům dětí. Patří k nejzkušenějším mediátorům v ČR.

V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, kde má na starosti jak celý tým mediátorů, ale i vedení mediací nebo facilitování tzv. případových konferencí

V minulosti pracoval jako terénní pracovní ve Fondu ohrožených dětí. Je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči. Byl spoluzakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Jako kmenový mediátor působí i v mediačním centru Centra sociálních služeb magistrátu města Brna. Je také zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans. 

Jako lektor často působí v tuzemsku i v zahraničí, kde v minulosti vedl např. výcviky v mediaci pro dánskou advokátní komoru v Kodani nebo ruskou Ligu mediátorů v Petrohradu. Od roku 2010 je odborným garantem sekce rodinných mediací v Evropském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení. 

Od roku 2014 je členem správní rady Evropské asociace pro transformativní mediaci (European Association for Transformative Mediation). Věnuje se rozvoji interdisciplinární spolupráce a tzv. Cochemské praxe při práci s rodinami v rozpadu, dále pak rozvoji participačních práv dětí, zejména jejich možnostem zapojit se do rozhodování, jež se jich týká.