PhDr. Lenka Poláková

Lenka získala doktorát na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde taktéž absolvovala obor jednooborová psychologie.

Je zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc, kde působí jako kmenový rodinný mediátor. Taktéž je zapsanou mediátorkou u Ministerstva spravedlnosti, kdy má bohatou zkušenost nejen s rodinnou mediací, ale i pracovními, obchodními a civilními spory. Její specializací je práce s klienty v konfliktu, čemuž se věnuje více než 17let.

Vzdělání a specializace:

 • Absolvovala Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složila akreditační zkoušku.
 • V roce 2011 absolvovala mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem.
 • V roce 2012 byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation  – Brusel), pořádaného MiKK e.V, Child Focus, Katholieke Universiteit van Leuven a Dutch Centre for International Child Abduction.V tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů Network of Crossborder Mediators.
 • Lenka je také absolventkou výcviku v Transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace – Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvovala tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě.V roce 2015 získala mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT (Institute for The Study of Conflict Transformation).
 • Lenka realizovala v letech 2011/2012 a 2016/2017 dva supervizní výcviky (Hestia).
 • Od roku 2012 je certifikovaným facilitátorem unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky (Busel).
 • Od roku 2014 je Lenka zapsaná v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti.
 • Od roku 2022 je v 5ti letém psychoterapeutickém výcviku Open dialogue.
 • Od roku 2022 je v koučovacím výcviku – INTECO (Integrativní kouč).

Pracovní činnost:

 • Lenka od roku 2012 realizuje LSP workshopy pro týmy, organizace  – firemní strategie, týmové strategie, aj.
 • Od roku 2012 realizuje supervize pro týmy i jednotlivce (firmy, úřady, organizace).
 • Od roku 2014 realizuje rozvojové programy pro firmy, týmy i jednotlivce.

Lektorská činnost:

 • Od roku 2011 Lenka realizuje Komplexní výcviky ve Facilitativní mediaci, dále specializované výcviky zaměřené na komunikační dovednosti, práci s konfliktem, vyjednávání, speciální techniky v mediaci, práce s emocemi atd. (Justiční akademie, SocioFactor, úřady, organizace, firmy, soukromé subjekty).
 • Lenka dále od roku 2015 realizuje výcviky v Transformativní mediaci, sebeřízení v konfliktu, vyjednávání, komunikačních dovednostech, práce s dítětem, solf skills pro firmy.

Zahraniční lektorská činnost:

 • Společně s Joe Folgerem v roce 2015 lektorovala výcvik pro advokáty v Miláne – The Premises of the Transformative Negotiation (vyjednávání).
 • V roce 2016 Lenka lektorovala v Moskvě pro advokáty výcvik ve vyjednávání a v sebeřízení v konfliktu.
 • V roce 2017 Lenka lektorovala výcvik The Institute for the Study of Conflict Transformation: Master Class in Transformative Approach to Mediation, J. Folger, Olomouc.
 • V roce 2018 Lenka spolulektorovala výcvik – The Institute for the Study of Conflict Transformation: Training in advanced Family Mediation, Winnie Backlund, Brno.

Lenka se věnuje práci s krizovými situacemi (konflikty v různých oblastech – pracovní, rodinné, aj.), rozvojové práci pro týmy a jednotlivce, vzdělávání komunikačních dovedností, soft skills, sebeřízení v konfliktu, LSP workshopy (strategie, vize – firemní, týmové). Dlouhá léta se věnuje rodinám v krizi a možnostem participace dětí do rozhodovacích procesů. Lenka publikovala několik odborných článků a je spoluautorkou publikace Rukověť mediátora, aneb co je nutné znát nejen ke zkoušce mediátora (Wolters Kluwer ČR).